Liberecký kraj Prorodinné aktivity mateřského centra Rodinka Jilemnice

Mateřské centrum Rodinka vzniklo v roce 2003 při Oblastní charitě Jilemnice. Je to jediné zařízení tohoto typu na Jilemnicku. Donedávna byla naší hlavní náplní práce s dětmi od 0 do 3 let, ale naše činnost se stále rozšiřuje především na celé rodiny a nově i na seniory, kterým se v rámci místního senior klubu snažíme zajistit volnočasovou činnost. Mezi prorodinné aktivity patří např. pomoc vícečetným rodinám, rodinám ve finanční tísni, rodinám s absencí prarodičů, rodinám přistěhovaným na Jilemnicko bez hlubších sociálních vazeb a rodinám bez možnosti umístění dětí ve školce. Při MC funguje laktační poradna pro kojící matky, škola rodičů s porodní asistentkou, alternativní poradna Cesta k sobě, atd. V jednání je akreditace Adiktologické poradny pro osoby závislé a jejich rodinné příslušníky, jež bude vedena sociálním pracovníkem. Po této službě vzniká v našem mikroregionu velká poptávka.

Celkem jste přispěli:
0 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
35 000 Kč

Sídlo organizace:

Oblastní charita Jilemnice, Roztocká 500, 51401, Jilemnice

Zpátky nahoru