Divoké karty rozdány.
     Děkujeme.

Projekty celkem získaly 33 138 hlasů.

image/svg+xml Jihomoravský kraj Středočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj

Hlasování o divokou kartu bylo ukončeno.

Jihočeský kraj

Doma až do konce

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Cílem projektu je podpořit domácí hospic, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Klademe si za cíl tvořit zázemí rodině, která pečuje o těžce nemocného umírajícího člověka. Pracovníci domácí hospicové péče vyjíždějí pravidelně do rodin poskytovat odborné služby. Služba domácího hospice je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Počet hlasů: 1 390

K sýkorkám až do obýváku

Základní škola a Mateřská škola Lužnice p.o.

Projekt si klade za cíl zajímavou formou přes web kameru pozorovat ptáky při jejich hnízdění a dalších rituálech v nových budkách, z nichž některé si žáci již sami vyrobili. Dále za pomocí nových počítačů bude (kromě pozorování záznamů z web kamery) k dispozici dobré zázemí pro tvorbu výukových a vzdělávacích listů a materiálů, na kterých pracují žáci společně s učiteli při výuce.

Počet hlasů: 315

Koně pomáhají

KONÍČEK, o.p.s.

Podstatou projektu je realizovat hiporehabilitaci jako metodu rozvoje sociálních a dalších kompetencí a jako součást podpory sociální integrace osob s různým znevýhodněním. Cílem projektu je všestranné a nenásilné posílení souboru psychických, sociálních a vzdělávacích kompetencí uživatelů. Projekt se zabývá praktickou realizací hiporehabilitace - aktivit s využitím koní.

Počet hlasů: 406

Jihomoravský kraj

Rozvoj dílny pro kluky a holky

Nová Zahrada Ivančice, z.s.

Projekt Dílny pro kluky a holky se začal realizovat v roce 2014. Děti se sami nebo s rodiči učí vyrábět ze dřeva a baví je to. Zakouší dobré pracovní návyky, setkávají se s vrstevníky. Máme tu výsadu zapojovat i děti zdravotně či sociálně znevýhodněné. V roce 2017 chceme zázemí dílny rozšířit o další místnost. Do této místnosti přesuneme některé těžší a prašné stroje.

Počet hlasů: 1 021

Divadlo Barka, otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů

Liga vozíčkářů, z.ú.

Divadlo BARKA je jedinečný kulturní projekt v městské části Brno - Královo Pole. V ČR totiž zatím neexistuje zařízení podobného typu, Liga vozíčkářů je tak jedinou organizací, která prostřednictvím tohoto bezbariérového divadelního prostoru, umožňuje propojovat svět postižených lidí se světem zdravých dospělých i dětí. Soudržnost a integrita je totiž základním stavebním kamenem každé společnosti.

Počet hlasů: 1 289

Rozdáváme úsměvy - dobrovolnictví u osob s mentálním postižením

ADRA, o.p.s.

Žijeme si své životy a přejeme si je prožít v plnosti, ve zdraví, a radostně. Někteří z nás si s sebou nesou handicap v podobě mentálního postižení, pořád ale touží po společnosti přátel, po výletech do společnosti, divadla nebo třeba na hvězdárnu. Podpořením tohoto projektu možná nezměníte celý svět, můžete jej ale změnit klientům, za kterými budou docházet naši dobrovolníci.

Počet hlasů: 780

Karlovarský kraj

První pomoc - šance na život

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Umět poskytnout předlékařskou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. I kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Počet hlasů: 981

Naučná stezka o koních

Ostrovský Macík, z.s.

Ve spolupráci s Věznicí Ostrov budujeme naučnou stezku o koních v Horním Žďáru. Její délka je 7 km. Na této trase již můžete vidět 12 cedulí mapující vývoj, život a využití koní. Trasa je vedena podél pastvin ostrovského Macíku takže si zde můžete různá plemena koní přímo prohlédnout naživo. Z této stezky je hotov zatím základ a do budoucna ji hodláme i nadále zatraktivňovat.

Počet hlasů: 742

Linka bezpečí ve vaší třídě

Linka bezpečí, z.s.

Díky projektu můžeme dětem zprostředkovat osobní zážitek řešení problému v bezpečném prostředí. Snažíme se ukázat, že potíže, které se mohou zdát neřešitelné, zpravidla nějaké řešení mívají, děti seznámí s nabídkou odborných služeb vč. služby Linky bezpečí, která je dětem snadno dostupná, nonstop a zdarma.

Počet hlasů: 889

Královéhradecký kraj

Okna pro školu

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

Jsme školou pro děti a žáky s těžkým a střednětěžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Hlavní budova školy je ve velmi špatném technickém stavu a bylo by potřeba postupně vyměnit všechna okna. Okna školy jsou velmi netěsná, rozeschlá, se špatným sklem. Ve většině oken už nejsou funkční ventilačky, okna pod nimi nemůžeme kvůli bezpečnosti žáků otevírat. Tento stav chceme změnit výměnou oken.

Počet hlasů: 933

Potraviny i dobrovolníci pomáhají

Oblastní charita Trutnov

Sklad potravin pro lidi v nouzi opravdu pomáhá a díky němu, konkrétní a cílená pomoc zachránila jednotlivce i rodiny před sociálním vyloučení nebo bezdomovectvím. Na konkrétních případech lidí a rodin, kteří se ocitli v nouzi můžeme vidět, že stačí opravdu málo a může se to stát i nám. Nikdy nevíme kdy sami budeme takovou pomoc potřebovat, a pak je dobré když se s prosbou o pomoc máme kam obrátit.

Počet hlasů: 616

Labyrint světa a ráj srdce na DOTEKu

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

V dnešním labyrintu složitého a rušného světa bychom vás rádi pozvali na klidné místo, které je místem s unikátní atmosférou, je to DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově. Cílem projektu je dotvořit zahradu jako oázu klidu, ráj, kde je možné objevovat sebe samého. Rádi bychom, aby lidé toto místo navštěvovali pravidelně, protože jej mají rádi a cítí se tu dobře.

Počet hlasů: 390

Liberecký kraj

Bojujeme s Kačenkou

Pomoc v nouzi Liberecko, z.s.

Sbírka pro Kačku, která po vážné autonehodě upadla na 4 měsíce do kómatu. Probudila se do vigilního kómatu, zůstala ve 3.stupni invalidity, byla ochrnutá na levou část těla a komunikovala pouze stisknutím ruky. Po 2 letech rehabilitací sedí, jí sama, mluví a komunikuje. Stále ale žije v Jedličkově ústavu a my chceme vrátit zpět do běžného života k rodině.

Počet hlasů: 1 095

Fotbálková liga NZDM Vafle

Rodina v centru, z.ú.

Meziklubová fotbálková liga je určená dětem a mládeži z Nízkoprahových zařízení. Cílem projektu je motivovat děti a mládež a podpořit je v růstu bez ohledu na pohlaví, barvy pleti a sociální situaci, ve které se momentálně nacházejí, umožnit jim setkávat se s vrstevníky a učit je řešit vyhrocené situace. Sociálním pracovníkům fotbálek pomáhá dostat se blíže ke klientům a mohou tak s nimi snáze řešit jejich problémy.

Počet hlasů: 213

I vy můžete být hrdinou pro zvířata

Šance zvířatům, z.s.

Není nám lhostejný osud týraných nebo odložených či nemocných zvířat. Fungujeme jinak než klasický útulek a to na bázi dočasných domácích depozit. Zde je psům, kočkám, i jiným společenským zvířatům poskytována individuální péče, žijí v domovech našich členů a dobrovolníků. Tento postup je citlivý především v případech týraných či zanedbávaných zvířat a právě těmto zvířatům náš spolek pomáhá. Stát se hrdinou pro zvířata může opravdu každý!

Počet hlasů: 1 776

Moravskoslezský kraj

Rekonstrukce ohrazení hipoterapeutické plochy

Sdružení Chewal, z.s.

Realizací projektu zajistíme bezpečnost klientům hipoterapie, veřejnosti pohybující se v okolí, pracovníkům sdružení i koním, jejichž zdravotní stav je pro hiporehabilitaci klíčový. Pořízení pevnějšího ohrazení je nyní naší prioritou.

Počet hlasů: 573

Rekonstrukce zahrady na Oáze pokoje

Charita Frýdek - Místek

Projekt pomůže lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří žijí v Oáze pokoje. Díky rekonstrukci zahrady získají místo, kde mohou v klidu relaxovat. Zároveň se budou moci aktivně zapojit do péče o zeleň. To vše podpoří jejich psychickou pohodu a fyzickou kondici.

Počet hlasů: 1 054

Provázkova dětská herna v novém kabátě

Proficio, z.s.

Provázkova herna je místo, které v Novém Jičíně nemá zastoupení - snažíme se zde o plné přizpůsobení potřebám rodičů s malými dětmi tak, aby byla herna příjemným místem pro rodiče (kteří se zde třeba u kávy a dortu mohou setkat s jinými rodiči) i jejich děti a byla i perfektním zázemím pro pořádání dětských oslav.

Počet hlasů: 371

Olomoucký kraj

Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním

Duševní zdraví, o.p.s.

Cílem je minimalizovat frekvenci a potřebu umísťování nemocných do pobytových léčebných zařízení, zlepšení kvality péče a kvality života pacienta, poskytnutí sociální rehabilitace a prevence zhoršování následků onemocnění. Výstupem projektu a konečným cílem je vytvoření komplexního programu péče pro skupinu závažně duševně nemocných v regionu se záměrem vybudování Centra duševního zdraví jako provázaného a koordinovaného systému služeb.

Počet hlasů: 833

SENioři hrají divadlo

DW7, o.p.s.

Díky projektu mohou senioři proniknout do zázemí divadelního prostředí, osvojit si potřebné dovednosti pro vytvoření inscenace, která se stane součástí Divadla na cucky. Projektem ukážeme, že se lidé staršího věku mohou neustále učit, plnit si své sny a vytvářet kvalitní a esteticky hodnotné dílo, které má přínos pro celou společnost.

Počet hlasů: 332

I na vozíku mohu telefonovat - nové vybavení call centra Spolku Trend

Spolek Trend Vozíčkářů Olomouc

Díky projektu zakoupíme nové přístrojové vybavení call centra a zabezpečíme lepší pracovní podmínky. Dojde tak k zefektivnění práce díky automatickému vytáčení hovorů, nebo vytáčení přes klávesnici, která je pro osoby se zdravotním postižením jednodušší na manipulaci. Chceme zabezpečit udržitelnost všech pracovních míst call centra pro zdravotně postižené a nabízet kvalitní telemarketingové služby srovnatelné s komercí.

Počet hlasů: 771

Pardubický kraj

Zvířecí hrad na Pasíčkách

ČSOP - Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka se skládá z návštěvnického centra a naučné stezky. Tuto stezku bychom rádi doplnili o zvířecí hrad - dřevěnou prolézačku se sítěmi, skluzavkou, lávkami a dřevěnou konstrukcí. Na tomto hradu budou ukryty tabulky s různými druhy zvířat, texty o nich a zajímavosti. Návštěvníci, zejména děti tak budou formou hry hledat ukryté živočichy žijící v tomto hradu.

Počet hlasů: 407

Obnova varhan v obci Janov

Římskokatolická farnost - probošství Litomyšl

Snahou celého projektu je obnova více jak stoletých varhan a záchrana cenného dědictví umu lidí žijících před námi pro nás a budoucí generace. Opravou cenného nástroje chceme společně s obcí Janov pro všechny návštěvníky kostela využít varhany pro liturgické potřeby, koncerty a další důležité příležitosti v životě obce a jejich občanů.

Počet hlasů: 1 023

Výstavba atletického oválu

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Ovál je velice potřebný, jelikož umožní žákům a klientům školy, především těm upoutaných na vozík, pravidelný pohyb, který má pro jejich vývoj a kvalitu dalšího života zásadní význam. Také usnadní výuku žáků, kteří mají problém při chůzi na trávě. Zároveň získají smysluplnou náplň dne, při společných aktivitách pak mohou posilovat i mimoškolní vztahy a realizovat se v další zájmové oblasti.

Počet hlasů: 637

Plzeňský kraj

Oprava ploché střechy zámku Veselí nad Úhlavou

Tvrz Veselí, z.s.

Podporou nám pomůžete vrátit do areálu zámku kulturní veřejnost. Obnova zámku za přímé podpory a aktivní účasti veřejnosti dává zajímavou příležitost podílet se na zvelebování místa, kterým procházela historie. V postupně opravovaném zámku tak vzniká otevřený prostor pro mladé umělce, badatele, studenty architektury i pro nadšené milovníky historie.

Počet hlasů: 1 071

Vodní dětské hřiště

Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s.

Projekt podpoří v dětech, ale i v rodičích přirozenou cestu vody a díky systému koryt, které se budou moci kreativně měnit se voda bude dostávat do dětského pískovitě nebo k jednotlivým ovocným stromkům. Tím se naše hřiště odliší od ostatních monotonních skluzavek a prolézaček. Také tento projekt pomůže zatraktivnit jednu z nejvýznamnějších a nejohroženějších památek v plzeňském kraji.

Počet hlasů: 322

Mezigenerační prostory DoRa Centrum

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRa

DoRA Centrum je zařízení, kde mohou svůj volný čas trávit děti, dospělí i senioři. Nejvíce bývají využívány prostory tanečního sálu a kavárny, ve kterých se koná spoustu kroužků a kurzů. Rádi bychom zmodernizovali a zvelebili prostory tanečního sálu a kavárničky.

Počet hlasů: 316

Hlavní město Praha

Střecha nad hlavou

Toulcův dvůr

Toulcův dvůr je soubor památkově chráněných budov a deseti hektary pozemků. Jsou zde zachovány přírodní cenné biotopy, zemědělsky využívané plochy, farma s hospodářskými zvířaty a odpočinkové zóny pro návštěvníky s dětmi. V rámci projektu necháme zhotovit a následně umístíme ve vhodných lokalitách hmyzí hotely. Pro užovky postavíme hadník. Jako letní stanoviště netopýrů pověsíme budky a v u mokřadu budky pro drobné pěvce.

Počet hlasů: 641

Všechny děti potřebují prázdniny

Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s.

Některé děti vyrůstají v sociálně slabém nebo znevýhodněném prostředí. A právě mnoho z těchto dětí pro nedostatek zájmu okolí nedovede trávit volný čas správným způsobem a většinou v pubertě nedokážou děti najít své místo v životě. Řešení nabízíme v preventivním systému výchovy. Nejvíce můžeme na děti působit při mimořádných akcích, výjezdech mimo Prahu - tzv. chaloupkách, ty jsou otevřené úplně všem dětem bez jakýchkoliv rozdílů.

Počet hlasů: 1 472

Učíme se učit

Dům tří přání, z.ú.

Náš projekt umožní, aby se u dětí, které se bez vlastního přičinění ocitly v krizové situaci, přerušil pomyslný kruhu ohrožení, a to díky zlepšení ve škole a posílení vědomí vzdělání jako hodnoty do budoucna. Minimalizujeme tak možnost, že se dítě později ocitne na okraji společnosti.

Počet hlasů: 375

Středočeský kraj

Modré dveře - pomoc a podpora

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Terapeutické centrum Modré dveře je průkopníkem reformy psychiatrické péče, která má za cíl poskytovat potřebnou péči mimo velké instituce a rozvíjet preventivní aktivity ve snaze předcházet psychiatrické hospitalizaci. Naše služby se navzájem doplňují, jsou kombinovatelné a prostupné a díky terénní službě jsou přístupné i těm, kteří za námi z vážných důvodů dojet nemohou.

Počet hlasů: 761

Pobyt s terapiemi

Klubíčko Beroun, z.ú.

Organizace Klubíčko poskytuje kvalitní sociální služby a volnočasové aktivity pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory. Chceme klientům nabídnout terapeutický pobyt s atraktivním programem zaměřeným na arteterapii, muzikoterapii a canisterapii. Dále bude na programu keramický a výtvarný kurz, rehabilitační skupinová cvičení, různá relaxační cvičení nebo návštěvy relaxační zahrady.

Počet hlasů: 764

Obnova zvoničky s barokním křížkem ve sv.Janě pod Skalou

Svatojánská společnost z.s.

Dřevěná lidová zvonička prošla renovací naposledy v roce 1911. Plechovou střechou zatéká a poškozené dřevo volá po dalších více než sto letech po výměně. Při pokusu o zazvonění by mohl celý zvon doslova uletět. Z toho důvodu se také na zvoničku nezvoní. Vedle zvoničky stojí kamenný barokní "jetelový" křížek z roku 1741, vzpomínka na zdejšího významného opata Kotterovského.

Počet hlasů: 568

Ústecký kraj

Výstavba stálé expozice historických hraček

Šumné hračky, z.s.

Naším cílem je nadchnout děti pro hmatatelnou hru, zmírnit závislost na virtuálních hrách a virtuálních sociálních kontaktech. Umožnit rodinám s dětmi prožít společný čas v zajímavém prostředí. Spolek Šumné hračky při budování expozice zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, kterým tato práce přináší nejen finanční ohodnocení, ale i sociální kontakt a dobrý pocit vlastní prospěšnosti.

Počet hlasů: 267

Nestůj, pěstuj - Zahrada ve městě

Člověk v tísni, o.p.s.

Snahou tohoto projektu je nabídnout smysluplnou a veřejně prospěšnou činnost, na které by děti i rodiče pracovali společně. Aktivity by měly přispět ke zkrášlení velmi zanedbané čtvrti nebo by měly sloužit k lepšímu trávení volného času a efektivnějšímu využívání veřejných míst. Jde o výsadbu okrasných rostlin, bylinek či keřů na vhodných místech a opravy neudržovaných kovových, betonových či dřevěných prvků v lokalitě.

Počet hlasů: 985

Obnova historické kapličky sv. Antonína Paduánského

Klub českých turistů Krásná Lípa

Od roku 1721 stávala při cestě z obce Brtníky kamenná kaplička. Lhostejnost a vandalizmus vedli ke zničení této kapličky. Záměrem klubu českých turistů Krásná Lípa je obnova sakrální památky, která byla po mnoho generací krajinotvorným prvkem. Kaplička byla svědkem mnoha historických události, ale především vítala pocestné, kteří šli na pobožnost ale i při světských cestách za prací, zábavou, nebo děti do školy.

Počet hlasů: 1 275

Kraj Vysočina

Senior taxi II

Nadační fond Aktivní ženy na venkově

Cílem je dosáhnout mobilní soběstačnosti, v našem případě seniorů, kteří přes svá omezení mohou zůstat nezávislí, a současně tím zamezit jejich mobilní a následně i společenské izolaci. Senior TAXI může být velmi užitečným dopravním prostředkem (ve srovnání s obvyklým taxíkem), a to nejen z hlediska nákladů, ale také pocitu bezpečnosti, který je pro starší lidi velmi důležitý.

Počet hlasů: 467

Kavárna v pohybu

Vrátka, z.s.

Cílem projektu je ukázat na možnost využívání krásného místa i pro širokou veřejnost. Chceme opravit přilehlé prostory přírodní zahrádky v Židovské čtvrti. Díky tomu dáme šanci lidem s hendikepem, kteří mají nízké vzdělání, nemají žádné pracovní zkušenosti a tedy žádnou šanci, že získají práci a potřebují znovu "nastartovat". Zdraví i hendikepovaní se zde spolu budu potkávat, ať jako návštěvníci nebo účastníci doprovodných aktivit.

Počet hlasů: 1 012

Jedu za tebou

Portimo, o.p.s.

Portimo vlastní pouze jedno auto, které je velmi vytíženo a nestačí se tak pokrýt veškeré potřebné cesty všech služeb a programů. Nové auto nám umožní poskytovat služby v přirozeném prostředí rodin a podle jejich individuálních potřeb. Projekt „Jedu za tebou“ umožní poskytnout služby i poté, co současné auto doslouží.

Počet hlasů: 1 345

Zlínský kraj

Rekonstrukce Azylového zařízení

Oblastní spolek ČČK Zlín

Projekt Rekonstrukce azylového zařízení přispěje osobám bez přístřeší k důstojnějším podmínkám. V novém kuchyňském koutě si budou moci uživatelé připravovat jídlo, rozvíjet nebo se učit novým dovednostem. Azylový dům slouží jako přechodné zázemí, cílem není uživatelům vytvářet domácí prostředí. Rekonstrukcí přispějeme ke kvalitnějším podmínkám a zlepšení současného stavu života uživatelů.

Počet hlasů: 1 267

Stop plýtvání potravin a boj proti chudobě

Charita Valašské Meziříčí

Projekt řeší efektivní zprostředkování materiální pomoci lidem v krizi a zároveň využití potravin. přebytků obchodních řetězců, použitého šatstva a distribuci, tam kde je jí potřeba. Snažíme se o trvale udržitelný rozvoj společnosti a zvyšování kompetencí lidí v krizi pro zajištění zákl. životních potřeb svépomoci a postupné začlenění zpět do běžné společnosti.

Počet hlasů: 1 173

Skřítek Obrem

Skřítek, z.s.

V rámci projektu Skřítek Obrem chceme vybavení pro velkou učebnu s kapacitou 40 osob, kde se budou pořádat přednášky a semináře, pobytové akce dětí a mládeže, výukové programy pro školy a školky v kraji. Díky Vaší podpoře v projektu Skřítek Obrem dokážeme povyrůst v kvalitě nabídky svých služeb společnosti a okres Kroměříž tak bude mít centrum enviromentální výchovy lépe připravené na budoucnost než doposud.

Počet hlasů: 220