Přispějte na lepší Česko

Již jste přispěli 303 456 Kč.

image/svg+xml Jihomoravský kraj Středočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj

Jihočeský kraj

Pomozte nám zůstat na příjmu

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Pro poskytování kvalitních služeb našim klientům potřebuje náš tým nejen zdravotnické vybavení, ale i kvalitní zázemí. Kancelářské i technologické. Telefony, které fungují, a notebooky s rozumnou rychlostí i hmotností. Naše stařičké počítače a mobily již pomalu dosluhují. Abychom mohli dobře doprovázet naše klienty až do…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Domácí hospic Třeboňsko a okolí

Hospicová péče sv.Kleofáše, o.p.s.

Cílem projektu je podpořit domácí hospic, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Mobilní specializovaná paliativní péče si klade za cíl tvořit zázemí rodině, která pečuje o těžce nemocného umírajícího člověka. Pracovníci domácí hospicová péče -…

Projekt nasbíral: 15 333 Kč

Přechodný domov pro poraněná zvířata

Český nadační fond pro vydru

Díky rostoucímu zájmu a všímavosti lidí přijala Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni od ledna do září letošního roku o třetinu více zvířat, než přijala za celý loňský rok. Abychom se mohli postarat o všechny přijaté zvířecí pacienty, potřebujeme vybudovat další voliéry určené pro dočasný pobyt léčených zvířat.…

Projekt nasbíral: 6 112 Kč

Lyžování s handicapem

Kaňka, o.p.s.

Proč by vozíčkář nemohl lyžovat? Chceme dětem, které neměly startovní čáru tam, kde jejich zdraví vrstevníci, umožnit aktivně trávit čas a radovat se z pohybu. Princip naší péče o děti s postižením se totiž opírá o plnohodnotné prožívání dětství. Proto pro ně každoročně pořádáme Sportovně rehabilitační pobyt na horách a …

Projekt nasbíral: 5 000 Kč


Jihomoravský kraj

Lepší hřiště - zahrada pro naše děti

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

K naší budově přiléhá zahrada-hřiště. Hřiště vybaveno herními prvky, které postupně začínají dosluhovat. Rádi požádali o podporu pro výměnu stávajícího herního prvku a opravu dvou dalších. Centrum pro rodinu je organizací, která v rámci své sekce pro rodinu nabízí volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity a programy pro celé rodiny.

Projekt nasbíral: 7 600 Kč

Lesní útulna

Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Po zkušebním provozu Místa setkání v CHKO Moravský kras s bezobslužným lesním barem a knihovničkou, ho chceme přemístit do vhodnějších větších prostor, rozšířit venkovní prostory a doplnit ho o bezobslužnou lesní ubytování - tzv. Lesní útulnu. Ta bude sloužit pro přenocování pro návštěvníky údolí za dobrovolný příspěvek. V…

Projekt nasbíral: 4 370 Kč

Společně to zvládneme

Ratolest Brno, z.s.

Pro mnohé z nás bylo dětství plné her a objevování. Jiné děti si období spojují s nepěkným traumatem. Žijí totiž v rodinách, kde jejich rodiče potřebují podporu ve zvládnutí rodičovských dovedností, potýkají se s chudobou, exekucemi, neumí vyjadřovat pozitivní emoce, nebo trpí závislostí. V ČR bylo v roce 2016…

Projekt nasbíral: 1 000 Kč

Auto na dovoz kompenzačních pomůcek

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

Náš sbor dlouhodobě myslí a prakticky pečuje o potřebné. Sloužíme a zaměstnáváme 4 lidi na částečný úvazek v Nemocnici Ivančice na oddělení LDN, provozujeme zde akreditovanou dobrovolnickou službu. V kontaktu s lidmi odcházejících z LDN do domácího léčení, jsme byli svědky problémů v opatřování kompenzačních…

Projekt nasbíral: 12 160 Kč


Karlovarský kraj

Bezdrátová tlačítka do Domova pokojného stáří

Oblastní charita Ostrov

Snažíme se vytvářet pro naše klienty co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Našim cílem je nyní zajistit finanční prostředky na pořízení dalšího potřebného vybavení v rámci vylepšení zázemí Domova pokojného stáří. A na co sháníme vlastně peníze? Na bezdrátová tlačítka pro klienty. Věříme, že to…

Projekt nasbíral: 7 600 Kč

Chceme odstranit překážky handicapovaným

KSK centrum, o.p.s.

Zatímco pro zdravého člověka je chůze po schodech příjemná a hlavně užitečná aktivita, pro jiné představuje taková běžná věc velké problémy. To jsme si začali uvědomovat, když pro naši obecně prospěšnou společnost začal „pracovat“ Honza, který je imobilní a pro něhož se cesta do kanceláře stává nepřekonatelnou překážkou. Honza má naštěstí silnou…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Anděl pro hospic

Hospic Sv.Jiří

Andělem často nazývají klienti mobilního hospice vrchní sestru, která jim nad rámec práce zdravotní sestry poskytuje útěchu, prostor pro pláč, radost i jiné pocity a jako anděl je vezme pod svá křídla a stará se o ně s láskou až do posledních dnů jejich života. Se stejnou láskou, úctou a empatií se stará o jejich…

Projekt nasbíral: 2 900 Kč

Výukové pomůcky pro školení první pomoci

Oblastní spolek ČČK Cheb

Projekt prospěje ke zkvalitnění vzdělávání v oblasti první pomoci. Věříme, že poskytnutí první pomoci je morální povinností každého jedince. Díky novým anatomickým modelům bude nácvik reálnější a absolventi budou s větší pravděpodobností poskytovat první pomoci kvalitněji.

Projekt nasbíral: 1 000 Kč


Královéhradecký kraj

Hravý pohyb, zdravý pohyb

Rodičovské Centrum Domeček, z.s.

V mikroregionu se nenachází žádná organizace, která by umožňovala nejmenším dětem a jejich rodičům trávit volný čas mimo domov a rozvíjet sociální, ale i psychomotorické dovednosti. Vzhledem k nevýdělečnosti organizace pochází většina našeho vybavení, které již není v nejlepším stavu, z darů od našich klientů po jejich…

Projekt nasbíral: 800 Kč

Zdravá škola

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA

Jsme školou pro děti a žáky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Naše škola je stará a velmi mokrá. Stěnami vzlíná vlhkost a školou se šíří zápach a plíseň. Byla provedena různá opatření na snížení vlhkosti a plísně v objektu, ale nic nepomohlo. Oslovili jsme…

Projekt nasbíral: 2 500 Kč

Tréninková pekárna jako nová

PFERDA, z.ú.

Tréninková pekárna Láry Fáry v Kvasinách funguje jako sociální služba sociálně terapeutická dílna od roku 2010. Od začátku se soustředí na zlepšení pracovních dovedností u osob s mentálním postižením a duševním onemocněním, kteří mají takovou míru postižení, že v budoucnu pravděpodobně nenajdou uplatnění ani na chráněném trhu…

Projekt nasbíral: 100 Kč

Zdravotní pomůcky pro umírající

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Onkologicky nemocní pacienti potřebují ke svému životu v domácím prostředí řadu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Domácí hospic Duha poskytuje služby domácí hospicové péče od roku 2009 a patří mezi ně i půjčovna zdravotních pomůcek. Onkologicky nemocným umírajícím pacientům tyto pomůcky zapůjčuje ZDARMA. S rostoucím počtem…

Projekt nasbíral: 9 300 Kč


Liberecký kraj

Simulovaná zvuková střelba pro nevidomé

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Simulovaná střelba prohlubuje schopnost soustředění a sluchové detekce důležité pro samostatnou orientaci v každodenním životě. Střelba udržuje dobrý stav jemné motoriky, který se vlivem stárnutí a cukrovky (častá příčina oslepnutí) zhoršuje. Citlivé čití rukou umožňuje čtení Braillova písma a mikroorintaci. Tréninky a soutěže…

Projekt nasbíral: 100 Kč

Daruj mi chvíli času

Hospic sv.Zdislavy, o.p.s.

„Smrt není zlá, co strašné je, co zlé je, to umírání je.“ (Jiří Wolker) Každý, kdo prožil umírání blízké a milované osoby, ví, jak pravdivá jsou slova klasikova. Přesto si dovolím – po zkušenosti s Vašim hospicem – s klasikem tak trochu nesouhlasit… Možná ani netušíte, jak moc si vážíme Vaší pomoci a podpory při péči o …

Projekt nasbíral: 2 300 Kč

Tichá stezka Klokočskými skalami

Tichý svět, o.p.s.

Cílem projektu je podpořit přístupnost další z kulturních památek v Libereckém kraji neslyšícím, konkrétně se jedná o naučnou stezku v Klokočských skalách. Neslyšící používají jako hlavní nástroj komunikace znakový jazyk. Ten se od českého jazyka gramaticky velmi liší, pro neslyšící je tedy psaný text špatně pochopitelný a …

Projekt nasbíral: 2 000 Kč

Vybavení kavárny pro osoby s duševním onemocněním

FOKUS Liberec, o.p.s.

Fokus Liberec o.p.s. ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci otevřel v červnu 2017 v ulici Jánská 868/11 v centu Liberce malou chráněnou kavárnu. Ta nabízí pracovní příležitost 5 lidem s duševním onemocněním po dlouhodobých hospitalizacích v psychiatrických nemocnicích, kteří mají zájem řešit svoji sociální,…

Projekt nasbíral: 500 Kč


Moravskoslezský kraj

Spokojená rodina

PROFICIO, z.s.

Projekt SPOKOJENÁ RODINA se zaměřuje na vytvoření komplexní a jedinečné nabídky služeb pro rodiny s malými dětmi. Naše služby mají preventivní a podpůrný charakter. Nabízené služby posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, podporují rodiny v péči o děti, napomáhají rodičům slaďovat rodičovskou roli s …

Projekt nasbíral: 0 Kč

Aktivity s koňmi za každého počasí

Sdružení Chewal, z.s.

Sdružení Chewal, z.s. se již šestnáctým rokem věnuje hiporehabilitaci a zájmové činnosti pro zdravé i handicapované osoby v oblasti jezdectví, péče o koně, se zaměřením na integraci a sociální a ekologickou výchovu klientů. V areálu sdružení probíhají mimo jiné Aktivity s využitím koní, jichž se účastní jak…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Mobilní hospic Strom života

Andělé Stromu života p.s.

Mobilní hospic Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj poskytuje komplex specializovaných zdravotně sociálních služeb nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Snahou je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, poskytování plné…

Projekt nasbíral: 950 Kč

Pěstujeme v každém věku

Domov Korýtko, p.o.

Domov Korýtko, p. o. poskytuje své služby seniorům a lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Rádi bychom pro naše uživatele vytvořili prostor, kde budou moci pěstovat rostliny a plodiny. Truhlíky s rostlinami rozmístíme v prostorách terasy, která je přístupná všem našim seniorům, pracovníkům a také široké veřejnosti. Vyvýšené…

Projekt nasbíral: 2 050 Kč


Olomoucký kraj

Dobrovolnický program Amelie

Amelie, z.s.

Projekt akreditovaného dobrovolnického programu Amelie je v Olomouci uskutečňován již od roku 2009 a je součástí poskytování bezplatné psychosociální pomoci dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým. Akreditovaný dobrovolnický program Amelie je zaměřený výhradně na oblast onkologie a je jediný, který realizuje tento typ programu…

Projekt nasbíral: 5 400 Kč

Rekonstrukce prádelny pro pečovatelskou službu

Charita Šternberk

Pečovatelská služba je první v pořadí sociálních služeb, které se starají o seniory. Ve chvíli, kdy senior nebo jeho blízcí zjišťují, že se už nezvládají o sebe postarat tak jako dřív, přicházejí k nám. Naše služby často začínají dovozem oběda, nákupem nebo doprovodem k lékaři a postupně podle konkrétních potřeb našich…

Projekt nasbíral: 100 Kč

Kniha, která pomůže

Charita Olomouc

Fotograf Jindřich Štreit dlouhodobě spolupracoval s terénními pracovníky Charity Olomouc a doprovázel je na jejich pochůzkách. Seznamoval se s lidmi bez domova, navštěvoval je v jejich provizorních přístřešcích, zahradních chatkách či squatech, po jejich souhlasu je fotografoval v každodenních situacích. Vzniklý unikátní…

Projekt nasbíral: 1 600 Kč

Když nůžky nestačí

ZAHRADA 2000, z.s.

Jsme organizace, která se věnuje duševnímu zdraví a poskytuje osobám s duševním onemocněním z Jesenického regionu komplex služeb zaměřený na „návrat do života“. Naše šicí dílna, se 13-ti zaměstnanci, k tomuto návratu přispívá. Práce v ní podporuje seberealizaci, různé fáze výroby umožňují zapojení osob s rozdílnou úrovní…

Projekt nasbíral: 5 050 Kč


Pardubický kraj

H.E.L.P.ni Krůčku

MC Krůček, z.s.

H.odnota E.nergie L.idství P.ropagace Cílem projektu je sdělovat svitavské komunitě témata připomínající základní hodnoty lidství prostřednictvím obrazových kampaní, mezigenerační „BABI NEBUDE SEDĚT V KOUTĚ“, rodič vzorem pro dítě „ZDRAVÍ RODIČ, ZDRAVÍ DÍTĚ“ a zároveň je informovat o volnočasových a vzdělávacích aktivitách Mateřského…

Projekt nasbíral: 9 070 Kč

Novým vozem za dětmi domů!

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost terénní služby rané péče, kterou poskytuje Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. stále většímu počtu rodin s dětmi ve věku od narození do 7 let se zdravotním postižením. Ročně pomůžeme více než 150 rodinám z celého Pardubického kraje. Základem služby je podpora vývoje dětí a podpora jejich rodin…

Projekt nasbíral: 27 000 Kč

Podpora osvojitelských rodin

Amalthea, z.s.

Adoptivní rodiny stále nemají v našem sociálním systému kontinuální podporu a chybí zde širší nabídka odborných služeb. Projekt Podpora adoptivních rodin na tuto situaci reaguje. Vycházíme z mnohaletých zkušeností s poskytováním péče adoptivním i pěstounským rodinám. Rodinám, které se na nás obracejí, nabízíme služby zacílené…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Malý krok k velké skautské klubovně

Junák - český skaut, z.s.

Skauting v Žamberku je už několik let na vzestupu a desítky kluků a holek si užívají dobrodružství na letních táborech, výpravách, ale i při pravidelných schůzkách. Ty se v současné době konají ve dvou malých klubovnách, které však mají nedostačující kapacitu a nevyhovující podmínky. Proto středisko začalo plánovat stavbu…

Projekt nasbíral: 200 Kč


Plzeňský kraj

Přednášky za zdravá prsa

Mamma HELP, z.s.

Přednáškami o rakovině prsu a její prevenci informujeme širokou veřejnost o bohužel nejčastější onkologické diagnóze u žen. Podpořte náš projekt a my zdarma vyškolíme 800 lidí z regionu, kteří budou vědět, jak pečovat o svá prsa a nedají tak rakovině šanci! Myslete na prevenci a podpořte přednášky za…

Projekt nasbíral: 7 200 Kč

Pořízení auta pro pečovatelskou službu

Oblastní charita Klatovy

Pečovatelská služba pomáhá uživatelům, prostřednictvím pečovatelských úkonů a to v takové míře, aby uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém domově a nemusel přerušit vztahy s nejbližšími a zůstal co nejdéle součástí svého místního společenství. Je poskytována přímo v domácnostech osobám, které mají sníženou soběstačnost …

Projekt nasbíral: 400 Kč

Vodní dětské hřiště - 2. etapa

Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s.

Vodní dětské "hřiště" navazuje na naší první etapu realizace. Centrum se nachází v objektu bývalého správního úřadu kláštera. K tomuto objektu přiléhá zahrada, kterou využíváme pro návštěvníky a kulturní akce. V posledních letech se tato část klášterní zahrady využívá pro dětské programy - divadla, workshopy atd.. I proto…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Kuchyňka pro vaření v tísni

ONŽ - pomoc pro ženy a dívky

Poradna pro ženy a dívky působí v sociálně slabé oblasti Plzně již 12 let. Poskytuje poradenství, zázemí a podporu ženám v tísni. Klientky často pocházejí z neutěšených poměrů. V průběhu let jsme poznali, že ženy potřebují kromě sociálního poradenství i zázemí, kde se mohou scházet, něčemu novému se učit, sdílet své…

Projekt nasbíral: 500 Kč


Hlavní město Praha

Nový výtah pro klienty

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.

Chceme vybudovat nový výtah a tím zajistit bezbariérovost budovy, ve které poskytujeme služby lidem se zdravotním postižením, jejich rodinným příslušníkům a seniorům. Jedná se o budovu, kterou téměř celou využívají neziskové organizace pro lidi s různými typy zdravotního postižení. Naše služby jsou určeny pro lidi s tělesným,…

Projekt nasbíral: 2 700 Kč

Šťastný vodící pes

NF Mathilda

Projekt "Šťastný vodicí pes" pomůže zajistit kvalitní chov štěňat a následný výcvik vodicích psů pro nevidomé. Cvičitel vodicího psa musí dobře znát potřeby nevidomého člověka a správně pro něj vybrat vhodného psa. Pes je na své budoucí poslání připraven s co nejmenší stresovou zátěží. Cvičitel musí rovněž poznat podmínky, v jakých…

Projekt nasbíral: 500 Kč

Sázíme stromy - bouráme bariéry

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.

Výjimečnost naší výsadby stromů spočívá v tom, že spolu pracují děti s handicapovanými. Děti získají pozitivní zkušenost s lidmi, s nimiž by za jiných okolností patrně vůbec nenavázaly kontakt. Také pro naše zaměstnance je práce s dětmi významným zpestřením a pomáhá zlepšovat jejich psychický stav. V minulém roce to…

Projekt nasbíral: 5 750 Kč

Tréninky stolního tenisu vozíčkářů

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Sport je součástí našeho života a stolní tenis nám umožňuje nejen pravidelnou fyzickou aktivitu, ale je to pro nás možnost setkávat se s ostatními hendikepovanými nehendikepovanými hráči. Soutěžíme v Českém poháru, účastníme se MČR i mezinárodních závodů, ale také hrajeme soutěž s nehendikepovanými hráči z Prahy a …

Projekt nasbíral: 38 050 Kč


Středočeský kraj

Oprava střechy táborové základny

Junák - český skaut, z.s.

Objekt na tábořišti Kačerovna slouží jako zázemí pro pořádání letních táborů a celoročně na víkendové akce i v zimních měsících. Střecha je v současné době z nevyhovující eternitové krytiny, krytina je již ve špatném stavu. Cílem je zlepšit stav objektu pro lepší celoroční využití, využití podkroví pro víkendové či táborové…

Projekt nasbíral: 2 621 Kč

Domácí hospicová péče dostupná všude

Hospic knížete Václava, o.p.s.

Hospic knížete Václava je charitativní společností, jejíž zaměření je na poskytování domácí hospicové péče, která je určena nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu. Veškerou pomoc poskytujeme zcela zdarma. Naší snahou bylo a je, přispět co nejvíce k tomu, aby tato specifická péče byla dostupná všude. Jedním z předpokladů pro…

Projekt nasbíral: 5 000 Kč

Zpřístupnění podzemních chodeb Nebovidské tvrze

Nebovidská tvrz, z.s.

Nebovidská tvrz je 700. let starým dochovaným zemědělským sídlem nižší šlechty, odhaluje historický život na vesnici. Zpřístupněním podzemí, získáme další doklad z historie a návštěvnicky atraktivní prostory, jejichž existence pravděpodobně sahá k počátkům vzniku tvrze a vesnice samotné. Podzemí je dobře zachované, prosíme o …

Projekt nasbíral: 100 Kč

Žít doma

Jistoty Domova, z.ú.

Projektem chceme řešit těžké životní situace seniorů, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby z důvodu nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu při trvalém zdravotním postižení. Mnohdy se do situace, že si nejsou schopni sami zajistit běžné každodenní činnosti, dostávají ze dne na den a ocitají se tak až na pokraji strádání. V rámci…

Projekt nasbíral: 9 000 Kč


Ústecký kraj

Přátelství bez předsudků

Dobrovolnické centrum, z.s.

Díky projektu Přátelství bez předsudků můžeme dětem pomáhat při dospívání a zaplnit volný čas novými zážitky.Ve SWOT analýze města Ústí nad Labem je jednou ze slabých stránek uváděna řada vyloučených lokalit,ale i nízká vzdělanost obyvatel.Naopak jako silnou stránku uvádějí vysoký podíl mladých lidí.Zapojením těchto mladých lidí do projektu může…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Hygiena v hospicové péči

Hospic v Mostě, o.p.s.

Již 12 let poskytujeme služby nevyléčitelně nemocným lidem a za tu dobu jsme doprovodili 2194 klientů až do konce jejich života. Hospicová péče je velmi individuální a šetrná v jednolůžkových pokojích s koupelnou. Každý klient má soukromí a může s ním být ubytován jeho blízký. Hospicová péče je vždy o člověku, jeho…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Sprchovací lehátko pro imobilní seniory

Farní charita Litoměřice

Zastavte se na chvíli a nechte proudit své představy. Stojíte ve sprše a příjemný „deštík“ bubnuje na Vaše tělo. Voda je příjemně teplá. Cítíte se svěží a s báječným pocitem začínáte nový den. Teď si sami sebe představte v jiné situaci. Jste staří, ležící, každý pohyb Vás bolí. Ležíte na nemocničním lůžku. Potřebujete vykoupat, ale…

Projekt nasbíral: 4 300 Kč

Pomozte s vytvořením osmého divu světa

Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s.

Zachraňujeme již desátým rokem kostel sv. Jiljí - kulturní památku, jež jsme dostali od církve v havarijním stavu i s demoličním výměrem za korunu. Gotický kostel jsme již přivedli do satvu, kdy se mohly pořádat kulturní akce. Aby kostel i po opravě žil a uměl si vydělat na opravy a provoz, rozhodli jsme se v kostele…

Projekt nasbíral: 1 500 Kč


Kraj Vysočina

Projekt Bouda

Občanské sdružení Kadet, z.s.

Podpora tohoto projektu nám velmi pomůže při organizaci letních táborů. Jsme zvyklí, jako dobrovolníci trávit podstatnou část prázdnin na táborech, kde se intenzivně věnujeme dětem. Naše tábory nejsou pro děti jen výplní volného času. Chceme – a intenzivně se snažíme – u dětí cíleně rozvíjet samostatnost, týmovou spolupráci a další…

Projekt nasbíral: 2 850 Kč

Na vlně bezpečí

Portimo, o.p.s.

Projekt podpoří zážitkové programy primární prevence pro děti. Centrum prevence CéPéčko je nabízí na základních a středních školách na Novoměstsku v Kraji Vysočina, včetně malotřídních škol ve venkovských oblastech. Smyslem programů je předcházet rizikovým jevům, posilovat a upevňovat pozitivní postoje a jednání, vést děti k …

Projekt nasbíral: 19 440 Kč

Oprava vitrážových oken kostela sv.Víta

Spolek Přátelé Zahrádky

Městys Zahrádka u Ledče nad Sázavou byl vysídlen a zbořen při zřizování přehradní nádrže na řece Želivce v 70. letech 20. stol. Zachován zůstal pouze původně románský kostel sv. Víta s historicky cennými středověkými nástěnnými malbami. V důsledku nedokončených úprav nevyužívaného kostela docházelo k provlhání zdiva,…

Projekt nasbíral: 28 500 Kč

Zahrada s radostí

Centrum LADA, z.s.

Centrum LADA poskytuje již 15 let sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Naší základnou je nízký bezbariérový domek, který jsme kompletně zrekonstruovali, a ke kterému jsme přistavěli pracovní ateliér a rehabilitační místnost. K domku přiléhá velká zahrada. Naším cílem je její revitalizace a to tak,…

Projekt nasbíral: 9 000 Kč


Zlínský kraj

Automobil pro Domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod

Pořízení automobilu pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod umožní odbornému multidisciplinárnímu týmu operativní přepravu k pacientům v terminálním stavu nemoci, a to na celém území ORP Uherský Brod. Tato operativnost může být pro klienty v jejich zdravotním stavu zcela zásadní.

Projekt nasbíral: 0 Kč

Automobil pro ošetřovatelskou službu

Oblastní spolek ČČK Zlín

Oblastní spolek ČČK Zlín poskytuje terénní ošetřovatelskou službu na území Zlínska a Otrokovicka. Nabízíme pomocí profesionálních zdravotníků standardní a speciální služby pacientům propuštěným z nemocničního léčení a nemocným v domácím ošetřování. K zajištění terénní ošetřovatelské služby je důležitý automobil, který…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Zahrada patří k domovu

Alzheimer centrum Zlín, z.ú.

Alzheimercentrum Zlín je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, zajišťující komplexní specializovanou péči klientům s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. V rámci naší péče se snažíme pro naše klienty vytvářet prostředí, v němž se budou cítit co nejpřirozeněji a budou mít pocit bezpečí. Naše centrum je tvořeno…

Projekt nasbíral: 33 950 Kč

Polohovací postele do Domova pro seniory

Institut Krista Velekněze, z.s.

Náš Domov pro seniory v Choryni poskytuje sociální služby již téměř 10 let. Nyní obnovujeme jednotlivé pokoje. Provedli jsme opravy omítek a vymalování, renovujeme kastlová okna, přičemž většinu přípravných prací provádíme svépomocí, vyměnili a jsme noční stolky za nové, účelné a esteticky ladící s novými elektrickými…

Projekt nasbíral: 0 Kč