Divoké karty rozdány.
Děkujeme.

Projekty celkem získaly 55 532 hlasů.

image/svg+xml Jihomoravský kraj Středočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj

Hlasování o divokou kartu bylo ukončeno.

Jihočeský kraj

Spolu jim to natřeme!

Český nadační fond pro vydru

Komu že to natřeme? No přece zvířatům v záchranné stanici, dětem na příměstských táborech, dobrovolníkům, klientkám chráněného bydlení, které nám chodí pomáhat s krmením, nebo pracovníkům záchranné stanice. A co že jim natřeme? No přece plechové střechy objektů. A není jich málo, spočítali jsme to na 925 metrů čtverečních. Pomůžete nám? Budeme na to potřebovat opravdu hodně barvy…

Počet hlasů: 1 441

Vybavení do terénu (brašny, oděvy) pro pracovníky domácího hospice

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Pracovníci domácí hospicové péče vyjíždějí pravidelně do rodin, které pečují o těžce nemocné ve městech, na vesnicích, ale i na samotách a hůře dostupných místech. Služba je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce. Cílem projektu je získat finanční prostředky na vybavení a ošacení pro pracovníky hospice, které bude odpovídat různým ročním obdobím a zaručí jim adekvátní komfort a ochranu při jejich práci.

Počet hlasů: 1 886

Ozdravné prodloužené vík. pobyty pro děti a osoby se zdr. postižením

Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR

Projekt víkendových pobytů vychází z potřeb našich klientů - osob se zdravotním postižením. Tyto aktivity jim napomáhají v začlenění se do běžného života. Přinášejí jim možnost seberealizace, komunikace a navázání nových kontaktů. Přinášíme jim nové zážitky a zkušenosti a osvojení si nových znalostí a dovedností. Umožňujeme jim zažít něco nového a nevšedního, něco, prostřednictvím čeho poznají nové věci a nová místa.

Počet hlasů: 839

Jihomoravský kraj

Jídelna - místo, kde to žije

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Dopřejme mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením trávit důstojně jejich čas. Pomozme jim, aby se při běžných činnostech, jako je společné jídlo, pohoštění, návštěvy nebo třeba společné pletení košíků cítili dobře, pohodlně a hlavně důstojně. Pořízením nové podlahy, nábytku a malby do velké společné jídelny umožníme našim klientům, aby jim bylo dobře a zažívali každodenní drobné radosti.

Počet hlasů: 559

Otevřené nádvoří i srdce

Diakonie ČCE - středisko Betlém

V rámci Sociálně terapeutického centra chceme dotvořit venkovní prostor, jednak jako místo, kde budou probíhat některé terapeutické činnosti, a také jako otevřený prostor pro setkávání uživatelů služeb a veřejnosti. Naším cílem je vytvořit příjemné místo, kam budou lidé rádi chodit. Prostorné nádvoří centra doplní bylinková zahrádka, která bude sloužit k aromaterapii, jako prostor pro pracovní činnost nebo jako zdroj bylinek pro mýdlařskou dílnu.

Počet hlasů: 2 227

Komu nohy neslouží, tomu vozík poslouží

Diecézní charita Brno - Domov pokojného stáří Kamenná

Poskytujeme služby 44 klientům, kteří jsou vysoce závislí na podpoře a pomoci druhé osoby z důvodu zdravotního handicapu a onemocnění demencí. Tito senioři nejsou schopni žít samostatně, potřebují individuální přístup. Sedmnáct z nich je úplně imobilních, 25 je mobilních s pomocí druhé osoby nebo technických pomůcek. Pomocí speciálního polohovacího křesla/vozíku umožníme nejvíce postiženým seniorům pobyt mimo lůžko.

Počet hlasů: 1 919

Karlovarský kraj

Chceme si hrát, tvořit a žít v příjemném a estetickém prostředí

Dětský domov Plesná, p.o.

V dětském domově v Plesné se věnujeme dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, dětem zanedbávaným, ohroženým nevhodným sociálním prostředím i zdravotně postiženým. Domov prošel rekonstrukcí v 90. letech. Máme zastaralé vybavení, netěsnící okna, nemalé finance vynakládáme na energie, neboť budova není zateplená. Bohužel financování dětského domova je odvislé od rozpočtu zřizovatele.

Počet hlasů: 492

Zdravotní sestry míří za nevyléčitelně nemocnými domů

Hospic Sv.Jiří, o.p.s.

Cílem mobilního hospice je zvýšení kvality života a důstojné strávení posledních chvil umírajících v kruhu blízkých, a to prostřednictvím zmírnění projevů jejich nemoci. Kromě lidského potenciálu v přístupu ke klientům je kvalita péče podmíněna kvalitním zdravotnickým vybavením personálu. Právě z tohoto důvodu si dovolujeme žádat o finanční příspěvek právě na pořízení zdravotnického vybavení.

Počet hlasů: 2 208

Den rodin 2017

Náhradním rodinám, o.p.s.

Akce představuje jedinečný kulturně-sportovní zážitek pro celou rodinu. Smyslem celé akce je prezentace myšlenky důležitosti rodiny, rodinných vazeb a náhradní rodinné péče. Během celého dne je návštěvníkům nabízen alternativní způsob trávení volného času, kdy rodina může prožívat mnoho společných chvil pohromadě. Veřejnost je v rámci workshopů a informačních stánků seznamována s problematikou náhradní rodinné péče.

Počet hlasů: 294

Královéhradecký kraj

Chcem to s vámi skoulet

Kamarád Jičín, z.s., Vrchlického 823

Již nyní mají „Kamarádi tým, s kterým se pravidelně účastní turnajů boccii v rámci Královéhradeckého kraje. Ovšem potřebují někde trénovat. To samé se týká hraní kuželek. Klienti mají dvakrát za rok možnost v rámci psychorehabilitačního pobytu vyzkoušet si hraní kuželek a moc je to baví. Vlastní vybavení nemáme a musíme si ho půjčovat. To chceme změnit. Jsou to navíc kolektivní hry, u kterých prohlubují komunikaci a vzájemnou…

Počet hlasů: 478

Sociální hiporehabilitace - zážitek z kontaktu

Nadační fond Radost

V dětském domově Holice jsou umístěny děti, které v současné době z různých důvodů nemohou být ve své původní rodině. Jedná se o děti s různým typem znevýhodnění či postižení. Jednou měsíčně navštěvují Minifarmu Častolovické Horky, kde jsou ustájeni koně. Hiporehabilitační terapie pomáhá našim dětem díky vztahu s živým zvířetem snižovat deprivaci.

Počet hlasů: 1 193

Okna pro školu

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Jsme školou pro děti a žáky s těžkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Dětem a žákům nabízíme canisterapii, fyzioterapii, muzikoterapii, ergoterapii, snoezelen, logopedii, plavání, solnou jeskyni. Hlavní budova školy je ve velmi špatném technickém stavu a bylo by potřeba postupně vyměnit všechna okna.

Počet hlasů: 1 041

Liberecký kraj

Bez práce nejsou koláče 2017

Sdružení Tulipán, z.s.

Z finanční podpory pořídíme materiál a vybavení nutné k činnosti chráněné dílny TULIPÁN, ve které v současné době zaměstnáváme 64 zdravotně postižených osob. V rámci projektu do ní budeme pořizovat drtič na papír, který chráněná dílna ke své činnosti již dlouho nutně potřebuje. Zabýváme se totiž rovněž výrobou ručního papíru, ze kterého pak naši zaměstnanci vytvářejí PFka, gratulace apod.

Počet hlasů: 1 535

Kamenný křížek - poslední zastavení Kruh u Doks

Pšovka - Okrašlovací spolek Kokořínska

Kříž se nachází na jižním okraji obce na vyvýšeném místě s výhledem na obec Kruh směrem k Bezdězu. Původně byl posledním zastavením křížové cesty a i dnes se u něj nachází lavička vybízející k zastavení. Chceme odkoupit pozemek od stávajícího vlastníka a věnovat jej obci, která se o památku postará i v budoucnu. S místními občany je dohodnuta brigáda na úpravě okolí a zbudování nové lavičky.

Počet hlasů: 621

Kamarád v terénu je ve správný čas na správném místě!

Rodina v centru, z.ú.

Podpořte rozšíření terénních pracovníků do vyloučených lokalit Novoborska. Zajdou do míst, kam si bezradní kluci a holky bez rodinného zázemí chodí pro řešení svých problémů spojených s dospíváním. Pomůžou jim najít správnou cestu do samostatného života. Jsou to kamarádi v terénu, kteří vyslechnou, ale nehodnotí. Podají informace, rozvíjejí zájmy a nadání mladých lidí a podporují je v hledání sebe sama a svého místa ve společnosti.

Počet hlasů: 921

Moravskoslezský kraj

Cirkus na cestách

Bílá holubice

Taneční soubor Bílá holubice chce svým uměním reprezentovat město Ostravu a Moravskoslezský kraj. Představení je určeno pro celu rodinu a hovoří k divákovi tím nejsrozumitelnějším jazykem - hudbou a tancem. Inscenace je dechberoucí podívanou, která zcela maže rozdíl mezi handicapovanými a zdravými. Chceme, aby představení těšilo nejen Ostravany, ale přinášelo radost také divákům v dalších městech.

Počet hlasů: 713

Volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti z Havířova

Armáda spásy v České republice, z.s.

Cílem projektu je umožnit dětem trávit kvalitně volný čas a zároveň je něčemu naučit. Svou základní nabídku – poskytnutí bezpečného prostoru – bychom chtěli rozšířit o kroužek vaření, taneční kroužek či kreativní dílnu. Díky finančním prostředkům bychom zakoupili kroje pro vystoupení dětí na veřejnosti, materiál pro výtvarné dílny nebo suroviny pro kroužek vaření.

Počet hlasů: 789

Nová energie a relaxace pro seniory

Domov Vesna, p.o.

Projektem se chceme přiblížit k našim seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a již nemohou žít v domácím prostředí. Prostřednictvím nových pomůcek chceme, aby bylo o naše seniory co nejlépe postaráno. Sociální včleňování je zejména pro zcela imobilní uživatele stěžejní. Podporuje jejich opětovné začlenění do kolektivu a necítí se díky němu osamocení a izolovaní.

Počet hlasů: 1 631

Olomoucký kraj

Dobrovolníci u Mloka pomáhají dětem

P-Centrum, spolek

Pomáháme zkvalitnit život dětí, které žijí jen s jedním rodičem, u prarodičů nebo pěstounů a mívají potíže doma, ve škole nebo s kamarády. Rozvíjíme jejich osobnost, zmírňujeme a předcházíme sociálnímu vyloučení tím, že dítěti najdeme kamaráda-dobrovolníka, který s ním tráví volný čas. Díky příspěvku dokážeme zajistit pravidelné schůzky nebo doučování, kde mohou děti dohnat mezery a zlepšit svůj vztah ke škole.

Počet hlasů: 1 918

Asistent pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s.

Přínosem projektu je zvýšení kvality života rodin s dvojčaty či vícerčaty v Olomouckém kraji prostřednictvím dobrovolnické asistenční služby. Rodiny získávají díky projektu reálnou fyzickou pomoc, čímž se jim dostává odlehčení jak po stránce fyzické, tak psychické. Díky projektu se mohou rodiny účastnit běžných aktivit. Předchází se tak jejich sociální izolaci a zvyšuje se kvalita jejich života.

Počet hlasů: 689

Jiná prevence - Revolution Train

NOVÉ ČESKO, Nadační fond

Zaměřujeme se na realizaci preventivního protidrogového programu Revolution Train. Jedná se o vlakovou soupravu „Revolution Train“. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních interaktivních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají účastníky příběhu.

Počet hlasů: 479

Pardubický kraj

Živá továrna, živé město!

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Projekt Muzea starých strojů zahrnuje kompletní rekonstrukci původních továrních prostor za účelem vybudování nového kulturně společenského centra v Žamberku. Plánovaná aktivita je součástí dlouhodobého projektu na revitalizaci bývalé textilní továrny Vonwiller & Co. a nalezení nového využití jako technického muzea s originálním zázemím pro kulturní aktivity. Nově upravený prostor tak bude přizpůsoben pro pořádání kulturních akcí.

Počet hlasů: 2 002

Novým vozem za dětmi domů!

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost terénní služby rané péče. Na území Pardubického kraje je stále větší počet rodin s dětmi se zdravotním postižením. Ročně pomůže Středisko více než 130 rodinám z celého Pardubického kraje. Základem služby rané péče je podpora vývoje dětí a podpora jejich rodin, které se nacházejí v nelehké a nečekané životní situaci související s narozením dítěte se zdravotním postižením.

Počet hlasů: 1 902

Mluvme spolu o emocích

MC Krůček, z.s.

Posláním projektu je přibližovat svět rozmanitých pocitů a emocí v bezpečném prostředí pomocí příběhů, logických aktivit, her, hudby, výtvarné a divadelní tvorby. Ideou projektu je vytvořit atraktivní program, který zaujme děti svou pestrostí a hravostí a zároveň je bude nenásilnou formou vzdělávat. Projekt řeší problémy kvalitního trávení volného času a přenesení nově nabitých dovedností do rodiny i života.

Počet hlasů: 327

Plzeňský kraj

Pocta Richardu Böhnelovi - vytvoření bronzové busty

Pod Zelenou Horou, z.s.

Ve věku nedožitých 87 let opustil Nepomuk přední patriot, propagátor všeho dění, bojovník proti komunismu a vzor pro mladou generaci PhDr. Richard Böhnel. Předmětem projektu je vytvoření jeho bronzové busty, kterou bychom rádi umístili do vznikající galerie osobností Nepomucka. Bustu bychom slavnostně odhalili v září 2017 při vernisáži jeho poslední vzpomínkové výstavy.

Počet hlasů: 702

Chcete slyšet pohádku? U Budulínka mají zahrádku!

Budulínek, z.s.

Když se nám to povede, může to vypadat třeba takhle: Koukněte se před vrátka, voní nám tu zahrádka. Kolem rostou trávy, keře, už se vinou až před dveře. Odběhneme z pískoviště, posedíme u ohniště. Na tabuli kreslíme, po trávě se honíme. A když už jsme unavení, vzít si knížku problém není. Sáhneme do Knihotoče, schoulíme se u rodiče.

Počet hlasů: 1 513

Fontána ožívá

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Cílem je zlepšit vzhled budovy bývalé diskotéky, kde sídlí Klub Fontána. Projekt umožní dětem zažít pocit úspěchu z odvedené práce, vykonat něco užitečného pro společnost, zlepšit prostředí, ve kterém žijí. Akce může být jejich prvním krokem pro kvalitnější budoucí život. Projekt zlepší úroveň ulice v malém příhraničním městě, přinese další rozvoj místní lokality. Dětem z mateřské školky zpříjemní prostředí a tím i usnadní pobyt mimo rodinu.

Počet hlasů: 1 421

Hlavní město Praha

Okamžitá krizová pomoc

Dětské krizové centrum, z.ú.

Jedná se o ojedinělou službu v celé ČR. Do Dětského krizového centra se hlásí více rodin, než dokážeme přijmout. Z toho důvodu jsme se rozhodli zřídit okamžitou krizovou pomoc, která navýší počet dětí, kterým pomáháme. Jedná se pro nás o zásadní službu a neustále stoupá počet klientů, kteří o ni projevují zájem.

Počet hlasů: 1 352

Smetanka žije!

Zelená zahrada, z.s.

Projekt Smetanka žije je příkladem sousedské iniciativy, která přerostla ve výrazný prospěšný projekt na pražských Vinohradech. Vybudování komunitní zahrady na novém místě, které je nyní zcela zpustlé, bude unikátní akcí, do které zapojíme více než stovku dobrovolníků. S vybranými prostředky pozemek vyčistíme, oplotíme, vybudujeme nutné zázemí a dětský koutek. Místo pak bude sloužit stovkám lidí.

Počet hlasů: 1 430

Podpora činnosti Sportovního klubu vozíčkářů Praha

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

Hlavním cílem Sportovního klubu vozíčkářů Praha je pomáhat hendikepovaným lidem se začleňováním do společnosti pomocí sportu, který podporuje jejich sociální adaptabilitu a zvyšuje fyzickou i psychickou kondici. Finanční prostředky použijeme na pořízení speciálních sportovních pomůcek, nájem tělocvičen, pravidelné tréninky, ubytování na akcích, startovné na závodech a náklady na asistenty a instruktory.

Počet hlasů: 896

Středočeský kraj

Podpořte nás, žijeme tu s Vámi!

ZO ČSOP Polabí

V rámci projektu zabezpečujeme péči o volně žijící živočichy, kteří se vlivem lidské činnosti ocitli v nouzi. Každý rok přijmeme více než 1600 zraněných zvířat a okolo 60 % z nich se nám daří vracet zpět do přírody. Trvale handicapovaní jedinci pak zůstávají v našich prostorech. Finanční prostředky využijeme na nákup krmiva, potravinových doplňků a cestovné. Část bude věnována i na environmentální vzdělávání.

Počet hlasů: 2 079

Obnovení Genia loci na Kdýčině

Spolek Naše Zdejcina, z.s.

Cílem projektu je obnovit Genia loci poutního místa v městské části Beroun-Zdejcina. Místo, které v minulosti mělo své nenahraditelné kouzlo a tajemství. Původní jméno Kdýčina získala od velikého lesa. Od roku 1980 je součástí města Berouna a díky své poloze si stále zachovává klid a harmonii. Ze Zdejciny z nadmořské výšky 395 m se návštěvníkům naskytne romantický pohled od údolí Berounky, které zaujme v jakémkoliv ročním období.

Počet hlasů: 2 465

Hrajeme si stále více…

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, p.o.

Projekt je zaměřen na další rozvíjení inkluze postižených žáků s žáky intaktními. Součástí školního areálu je i prostor, na kterém všichni žáci společně tráví čas a hrají si. Rádi bychom rozšířili minihřiště přidáním dalších atrakcí (lanové prolézačky a lezecké stěny vysoké cca 2 metry) a laviček pro další rozvíjení inkluze. Nové atrakce navíc pomohou rozvíjet obratnost žáků s postižením.

Počet hlasů: 607

Ústecký kraj

Zelená zahrada

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Domov prošel v roce 2014 rekonstrukcí, která umožnila klientům s těžkým mentálním i tělesným postižením bezbariérový přístup po celé budově i na zahradu. Na ní ale nejsou žádné vzrostlé stromy, aby poskytly klientům přirozený stín a chránily je před přímým slunečním svitem. Cílem našeho projektu je vytvořit příjemné odpočinkové prostředí ve stínu stromů, zahradní zeleně a upravit zahradu tak, aby jí mohli klienti plně využívat.

Počet hlasů: 1 056

Výuková a relaxační zahrada

Budíček, z.s.

Spolek „Budíček“ od roku 2013 obnovuje vroutecký kostel sv. Jana Křtitele a přilehlý zrušený hřbitov. Máme představu, jak toto místo, které se nachází uprostřed Vroutku, zrevitalizovat a vytvořit zde prostor, který by sloužil jak dětem ze sousední základní školy, tak i místním občanům. K tomu by měl pomáhat výukový altán, vícedruhový luční porost, vyvýšené záhony s bylinkami, broukoviště a další prvky.

Počet hlasů: 1 503

Interaktivní hmyzí centrum s bylinkovou spirálou pro ekovýchovu

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově

Chceme rozšířit stávající geologický a dendrologický park ve volně přístupném okolí střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí Scholy Humanitas o interaktivní hmyzí centrum s bylinnou spirálou, které bude sloužit jako nástroj názorné ekologické výchovy pro školy i širokou veřejnost. K hmyzímu centru budou sestaveny atraktivní hravé výukové programy s lektorem zaměřené na hmyz a rostliny.

Počet hlasů: 1 476

Vysočina

Tvořivá LADA

Centrum LADA, z.s.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření sociálně terapeutických činností, které v centru denních služeb využívají dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Nedílnou součástí každého člověka je chtít vidět hmatatelný výsledek své práce a její ocenění. To chceme umožnit prožít i lidem s postižením. Hledáme proto takové práce, ve kterých mohou naši klienti rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Počet hlasů: 2 873

Zlepšení technického zázemí studentského klubu Halahoj

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s.

Téměř každý pátek mohou lidé z Třebíče a okolí přijít do čajovny Halahoje na čaj a program s cestovateli, hudebníky a dalšími zajímavými osobnostmi. Současná technika ale již zastarává a není vždy k dispozici. Vybrané prostředky bychom proto využili na nákup nového zabudovaného ozvučení, rolovacího plátna a projektoru, díky kterým by Halahoj mohl oslovit další mladé lidi Třebíčska.

Počet hlasů: 3 018

Když tancuju, nezlobím

Sociální služby města Źďár nad Sázavou

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve vyloučené lokalitě. Díky projektu smysluplně naplníme volný čas dětí. Jednak zapojením dětí do šití krojů a pak také nácvikem nových tanečních vystoupení. Díky novým krojům se zvýší šance na úspěch, který děti potřebují zažít. Posílí se také jejich sebevědomí a zakotvení kulturní identity, což jim pomůže na jejich další cestě životem.

Počet hlasů: 650

Zlínský kraj

Dobrá komunikace je základ - metoda Validace dle Naomi Feil

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

Cílem projektu je vyškolit pracovníky v přímé péči o klienty s demencí pomocí nové metody VALIDACE. Jde o nový způsob komunikace s lidmi s demencí. Cílem workshopu je naučit pracovníky hlubší míře sebepozorování a orientaci na potřeby člověka s demencí. Alzheimercentrum Zlín se specializuje na komplexní služby, které vedou k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti klientů.

Počet hlasů: 1 892

Poskytování první pomoci

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

V záchraně života nebo zdraví mohou hrát roli minuty. I když záchranná služba dojede v co nejkratším čase, může každá sekunda rozhodovat o životě člověka. Proto je velmi důležitá osvěta o první pomoci, o což se náš spolek dlouhodobě snaží. Díky podpoře pro náš projekt budeme moci kvalitně vyškolit všechny zájemce.

Počet hlasů: 650

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU - nákup pomůcek

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Cílem projektu je dovybavit službu domácího hospice potřebnými a vhodnými pomůckami pro pomoc pečujícím a umírajícím, kteří bydlí na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, tak aby byly vytvořeny v domácím prostředí podmínky k tomu, aby mohli lidé pobývat doma až do konce svého života i v případě, kdy vedle neformální péče vyžaduje jejich stav odbornou pomoc a používání specializovaných pomůcek.

Počet hlasů: 1 845